La Maison Du Marchand                                    Tibetaanse Spaniels Geschiedenis De Tibetaan is een van de minst bekende hondjes uit Tibet. Hij is echter wel de oudste van allen en wordt daarom wel gezienals stamvader van alle kleine hondjes uit Azie. Hondje die veel op een tibetaan lijken komen vaak voor in nesten van Pekingezen, in mindere maten bij Lhaso Apso’s en zeer zelden bij de Shih Tzu. De tibetaan werd aangeboden door de Dalai Lama’s.De hondjes werden beschouwd als vrede-en gelukbrengers. Het ras werd destijds gekoesterd, dat zij een deel van de jaarlijkse belasting die Tibet aan de keizers van China in Peking verschuldigd was, hiermee betaalden. Ook werden de hondjes door Boeddhisten gezien als leeuw door de kleur en het graag achter lama’s aanrennen. De leeuwhondjes werden werden vaak als eerbewijzen van het ene klooster aan het andere klooster geschonken. Ook werden zij zeer gewaardeerd door het Tibetaanse Spaniel verzachten van de extreme koude in Tibet, want zelfs de enormehaardvuren waren de monniken niet in staat in de woonvertrekken en de tempels de kou te verdrijven. In de kloosters zouden de hondjes de gebedsmolens laten draaien, de mensen geloofden dat hun gebeden nu regelrecht naar de hemel gezonden werden. Een andere taak van het ras in Tibet was die van waakhond. Dit blaffen is nog steeds kenmerkend voor dit ras;het is echter opvallend dat de toon veranderd la naar gelang de reden van waarschuwing of welkom. Ze blijven niet blaffen of keffen,zij blaffen alleen als er een goede reden voor is. Tibetaanse Spaniel echte historische bronnen die eerder genoemde genetische observaties ondersteunen of verklaren, ontbreken helaas. Er bestaan namelijk geen geschriften uit de piriode voor de zevende eeuw voor christus. Archeologen gevenaan dat de Tibetaan al lang voor die tijd in een primitieve vorm in Tibet voorkwam. Volgens de deskundigen zoals Caldwell en Lagrange, verspreidde de Tibetaan zich na zijn ontstaan in de hooggelegen valleien van de Brahmapoestra over heel Tibet en uiteidelijk ook Hongkong.   Tibetaanse Spaniel vanuit Hongkong werden rond 1900 de eerste exemplaren naar het westen,Groot-Brittanie verscheept. Gezien de wijde  verspreiding van het ras, zijn er veel verschillende types ontstaan, doch de standaard, opgesteld door de Kennel Club in Groot-Brittanie, is maatgevend geweest voor de fokkrij. Pas in de jaren ‘60 en ‘70 kreeg de Tibetaan meer bekendheid. In 1964 is de eerste Tibetaanse Spaniel naar Nederland gekomen Mw De Jong-Van Zeventer kocht toen in Utrecht bij een hondenhandelaar het Teefje Yoyo. Haar vacht was prachtig dieprood van kleur, ze is 15 jaar oud geworden en heeft geen nakomlingen voortgebracht. De Tibetaan vertoont in zijn gedrag alle goede eigenschappen van een kleine Aziatische hondjes, want naast de oorspronkelijkheid en charme beschikt hij ook over pit en karakter. Hij is waardig en gereserveerd ten opzichte van vreemde.Voor degenen met wie hij vertrouwd is, speelt hij echter de clown en kan hij heel ontwapenend zijn. Dan is deze hond levendig, ongeremd, vrolijk en speels. Hij blijft tegelijk oplettend, want hij houd zijn baasje steeds goed in het oog. Buiten gedraagt hij zich meer evenwichtig en zelfverzekerd. Hij is nooit bang voor lawaai of voor drukte van een mensenmenigte, en zeker niet voor grotere soortgenoten. Naast deze eigenschappen is hij ook heel gevoelig. Tibetaanse Spaniel zal het niet nalaten om met zekere geslepenheid de aandacht van zijn baasje te trekken, deze te amuseren of zelfs zijn zin te krijgen. Hij weet in elk geval goed kalm de situatie in te schattenen zal zich bij een ander niet uitputten in overdreven gedrag. De Tibetaan wordt gezien zijn karakter, bewegingen en houding veel vergeleken met een kat. Hij verzorgd graag zijn vacht, is heel nieuwsgierig, onafhankelijk en maakt gebruik van zijn pootjes om met dingen te spelen of te pakken. Zijn koppie word ook wel eens aangezien voor een aapje, door zijn onweerstaanbare mimiek en zijn intelligentie.Toch is hij op de eerste plaats een hond en men ken hem bestempelen als een echte mini-waakhond en zeer trouw. Zoals de Tibetaan oorspronkelijk ‘hoog’ op de kloostermuren zat om de monikken te kunnen waaschuwen voor indringers, zo houd de Tibetaan van nu er nog van om hoog plekje op te zoeken om alles goed te kunnen overzien. Ze kunnen goed met kinderen over weg dat maakt ze dan ook zeer gezicht als huishond. Echter moet u wel altijd aan wezig zijn als hond en kind in de zelfde ruimte zijn. Wanneer u kind en hond onder toeziend oog met elkaar leren omgaan zullen het dikke kameraadjes worden en voor elkaar door het vuur gaan.